Kernwaarden

Het logistiek platform richt zich op de volgende peilers

Imago

Een positief imago creeëren van de sector Transporten en Logistiek houdt meer in dan alleen maar vertellen dat de sector onmisbaar is. Het imago wordt ook voor een groot deel bepaald door de sector zelf, en de ervaringen die werknemers in die sector hebben. Het Platform wil werken aan een imago verbetering door zich samen met allerlei organisaties in te zetten op het gebied van profilering en imago. Bijvoorbeeld door het organiseren van rondleidingen, open dagen, en het open stellen van stageplaatsen.

Samenwerken

Middels het Platform komen organisaties uit allerlei branches samen om kennis te delen over oplossingen om het tekort in de sector terug te dringen. Experts op het gebied van imago, samenwerken en sociale innovatie binnen en buiten de logistieke sector delen hen visie die ook voor uw organisatie van wezenlijk belang kunnen zijn. Uw organisatie kan op verschillende gebieden meedoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren, bijwonen en presenteren van en bij evenementen.

Sociale Innovatie

Ontwikkelingen op het gebied van sociale innovatie in uw organisatie hebben te maken met vernieuwingen in de manier waarop het werk is georganiseerd, op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit alsmede de kwaliteit van werk zal worden ver-beterd. Het platform stimuleert daarom ideeën om slimmer te gaan werken.