Welkom bij het Logistiek Platform Noordoost Brabant!

Stichting Platform Logistiek Noordoost Brabant is een initiatief opgezet vanuit ondernemers, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost Brabant. Deze organisaties behartigen één gezamelijk belang: de in—en doorstroom van personeel in de logisieke sector bevorderen om zodoende een sterke logistieke hotspot te creëren. Ook wordt op deze manier proactief omgegaan met het dreigende tekort in de logistieke sector. Het platform richt zich op samenwerking, sociale innovatie en het imago van de sector transport & logistiek.